نمایشگاه نقاشی

کوچولوی نازنین، خانم کوچولو، آقا کوچولو
این صفحه متعلق به تو است، به نقاشی‌های زیبایت، به خط‌ هایی که روی صفحه سفید می‌کشی، به رنگ‌های شاد. دوست داریم نقاشی تو را در هر کجا که زندگی می‌کنی و هر سنی که داری، در این صفحه در کنار نقاشی همه بچه ها از سراسر دنیا ببینیم. اگر دوست داری نقاشیت را همه در این صفحه ببیند آن را برای ما بفرست. به ایمیل‌مان یا نشانی فیسبوک بنیاد. منتظر نقاشی زیبای تو هستیم. مطمئن باش با دیدن نقاشیت، شکوفه لبخند بر لبان ما سبز می‌شود.