برنامه رادیویی کودکانه

برنامه رادیویی کودکانه

كودكانه برنامه شعر و داستان كودك توسط روابط عمومي بنياد با هدف ترويج زبان فارسي و فرهنگ غني ايران زمين و ارايه آموزش بخصوص آموزه هاي زندگي همراه با ايجاد سرگرمي برای كودكان ايراني سراسر دنيا تهيه مي شود

با توجه به نیاز مخاطبین خردسال اين برنامه بیشتر شعرها و استعاره های آن به گونه ای ساده و گاه فانتزی است. این برنامه بیشتر به کوشش خردسالان ایران زمین شکل گرفته است. خردسالانی که بعضی از آنها هنوز سرزمین آباد و اجدادیشان را ندیده اند ولی این چیزی از علاقه ی پدر و مادرانشان برای اینکه آنها را به زبان شیرین فارسی آشنا کنند نکاسته است . به حدی که خواسته اند تجربه های شیرین خواندن و شنیدن به زبان فارسی را از این رادیو به گوش هم زبانانشان برسانند تا شاید مروجانی هر چند کوچک برای زبان تمدنی بزرگ باشند