تماس با ما

نیکوکاران گرامی می توانند با درح پیام خود در فرم زیر و یا با استفاده از تلفن نمابر ارسال نامه و یا مراجعه حضوری به یکی از دفاتر و یا نمایندگیهای بنیاد تماس حاصل نموده و با ارایه نظرات و پیشنهادات ونیز کمک های دیگر ما را یاری نمایند

    نام و نام خانوادگی

    پست الکترونیکی

    موضوع پیام

    متن پیام

    Solve this mathematical equation: 97 − 91 =