Kids Educational Calendar

Kids Educational Calendar

تقویم آموزشی کودک (تاک) توسط گروه مشاوران نقش و نشر و با همکاری بخش آموزش و فرهنگ بنیاد منتشر شد. تقویم تاک، برای هر ماه بازی‌هایی دارد که هم بچه ها را سرگرم و هم آنها را با تقویم و استفاده آن آشنا می کند. در هر صفحه تقویم، چند سئوال از بچه ها پرسیده شده تا وسیله تفکر و تقویت ذهن آنها باشد. پشت ماه‌های سال هم حیوانات قشنگی نشسته‌اند که به بچه ها یک بازی ساده، یک کتاب خواندنی و خواندنی‌هایی درباره حیوانات، گیاهان، ایران، جهان و… را می آموزند. تقویم تاک وسیله شرکت در مسابقه تاک هم هست. بخشی از سود حاصل از فروش تقویم آموزشی کودک؛ هم در اختیار بنیاد قرار خواهد گرفت تا در زمینه آموزش و فرهنگ کودکان نیازمند هزینه شود.
برای بازدید از وب سایت تقویم آموزشی کودک و دیدن صفحاتی از این تقویم روی لینک زیر کلیک کنید